1. Hjem
 2. Gade Advokatfirma
 3. Advokat Fred Gade

Advokat Fred Gade

Curriculum vitae

Fred Gade har drevet egen advokatvirksomhet siden 1987, den gang som partner i advokatfirmaet Groth, Gade og Heffermehl. Videre arbeidet han i Advokatfirmaet Arntzen Underland & Co, før han i 2001 gikk inn som partner i Arntzen de Besche advokatfirma. 

Fred Gade er advokat med møterett for Høyesterett.

Han har erfaring som dommerfullmektig ved Nedre Romerike sorenskriverembete, advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten og førstekonsulent Lovavdelingen i Justisdepartementet. Fred Gade arbeidet også en rekke år som timelærer på juridisk fakultet ved Universitet i Oslo, hvor han bla. underviste i kontraktsrett og forvaltningsrett samt opptrådde som sensor m.m.

Fred Gade bistår først og fremst innen tvistløsning i forbindelse med eiendom, aksjer, shipping og/eller krav om erstatning. Han har i mange år hatt styreverv i eiendomsselskap. Han bistår ulike eiendomsaktører innen eiendomsutvikling og næringseiendom. Han rådgir også toppidretten i Norge. En del av Fred Gades praksis er rene prosedyreoppdrag.

Chambers & Partners siterer kilder på at Fred Gade er "a fantastic lawyer and strong litigator” og at han er "extremely meticulous, experienced and hands-on. He also acts promptly, and that fills me with confidence".

Erfaring og spesialkompetanse

Fred Gade har mer enn 30 års advokaterfaring i som advokat i et av de største og velrenomerte advokatfirmaer i Norge med spesialisering mot tvister og tvisteløsning spesielt innenfor det økonomiske og forretningsjuridiske området. Fred Gade har brukt store deler av sin advokattid til å forberede og føre saker for domstoler, tingretter, lagmannsrett, Høyesterett og voldgiftsretter. Mange av sakene har vært «problemsaker» for aktørene som har involvert høyt konfliktnivå og mediaoppmerksomhet.

Fred Gade har i hovedsak konsentrert sin advokatpraksis til fag- og bransjeområdene:

 • Eiendom
 • Eiendomsutvikling
 • Bygg- og entreprise
 • Investeringer i alle typer eiendeler; verdipapirer, skip mm
 • Selskapsrett
 • Kontrakts- og rettighetsspørsmål
 • Erstatningssaker – profesjonsansvar
 • «privatøkonomi» med bl.a. arv og skifte
 • Idrettsjuss
 • Problemsaker, særlig økonomiske med høyt konfliktnivå

Fred Gades erfaring har gitt særlig bransjekunnskap om eiendomsbransjen, verdipapirer- og investeringer i verdipapirer, gjeld-, shipping selskap- og selskapsandeler, eiendom og eiendomsutvikling, kontraktrettigheter og andre investeringsobjekter. Fred Gade har også arbeidet mye med økonomi- og regnskapsspørsmål særlig i relasjon til juridiske verdsettelser av ulike investeringsaktiver og selskaper ol i forbindelse med fisjon, skifte, transaksjoner og endringsprosesser. Endel av hans praksis omfatter bistand til privatpersoner i tilknytning til familie- og formuespørsmål.

Fred Gade har arbeidserfaring fra Universitetet i Oslo juridisk Fakultet, fra Justisdepartementet, som sekretær i offentlig utredningsutvalg og som dommerfullmektig før han startet som advokat.

Han arbeider utfra en praktisk og faktisk saksorientering og sakførselen er basert på den akademiske metodeorienteringen som praksis fra universitetet og i Justisdepartementets Lovavdeling gir.

Fred Gade arbeider med både store og små saker; det er sakens utfordring og samarbeidet med oppdragsgiver om å oppnå best mulig resultat ut fra utgangspunktet som er «driveren» for advokatarbeidet.

Ambisjonen er å opptre som en «uredd kriger» for oppdragsgiverens interesser med høy servicegrad og stor tilgjengelighet.

En internasjonal advokatguide skriver: “if you need a more rough approach, contact Fred Gade».

Arbeidspraksis

Arntzen, Underland & Co, advokatfirma - Advokat - Partner
Groth, Gade, Heffemehl - Advokat - Partner
Nedre Romerike sorenskriverembete - Dommerfullmektig
Lovavdelingen, Justisdepartementet - Førstekonsulent
Regjeringsadvokatembete - Advokatfullmektig
Yrkesskadeerstatningslovutvalget - Sekretær
Universitetet i Oslo, Juridisk Faktultet, vitenskapelig assistent

Utdanning

2001Møterett for Høyesterett
1987Advokatbevilling
1984 - 1985Université d’Aix en Provence, Frankrike
1981Universitetet i Oslo - Juridisk embetseksamen - Cand.Jur.

Publikasjoner

1980Medforfatter i Offshore Certepartier i rettslig belysning
1979Medforfatter i Sjørett bind I og II
1979Medforfatter i Idrett og jus (1. og 2. utg.)
1984 og 1992Medforfatter i Idrett og jus (1. og 2. utg.) : Medforfatter Idrett og juss