Idrettsjuss

Advokat Fred Gade har arbeidet med idrettsjusspørsmål for organisasjoner og lag i idretten, utøvere, tillitsmenn og sponsorer. Kunnskap om dette spesielle feltet opparbeidet advokat Gade bl a gjennom forfatterskap og bidragsyter i «Idrett og Jus», 1 og 2. utgave så langt tilbake som i 1984 og 1992 der Gade var ansvarlig for saksbehandling av straffe- og forvaltningssaker i idrettens organer og for de vanlige domstoler. Advokat Gade har arbeidet med mange kjente saker innenfor dette feltet.

Idrettsjussen har nært slektskap til forenings- og sammenslutningsretten som er et arbeidsområdet for Gade advokatfirma.