Arv

«Privatøkonomisk rådgiving»:
Arv – skifte - generasjonskifte

Advokatfirmaet har over lang tid også arbeidet med formuespørsmål for privatpersoner, særlig i tilknytning til deling eller overføring av formuesverdier i forbindelse med arv, gaver, generasjonsskifte eller skilsmisse. Både arv og kanskje særlig skilsmisse oppleves ofte som vanskelig for de involverte og der det er høy temperatur, gjelder store verdier eller vanskelige spørsmål, kan advokat ofte bidra til løsning.