Aksjer

Aksje- og selskaps- og sammenslutningsrett

Selskaper og spesielt aksjeselskapet og ikke minst aksjer er nå eiendeler og aktiva typer med kanskje samme utbredelse som eiendom. Mye i næringslivet involverer selskapsrett og aksjeselskapet og ofte også andre selskapstyper og sammenslutninger, andelslag og foreninger. Det gjelder gjerne en egen lov for hver sammenslutningstype som i sin tur krever kyndighet og kompetanse særlig ved endringer. Ikke sjelden står ulike aktører og interesser mot hverandre innad i sammenslutningen som gjør at det må «tas grep» og tvangsgjennomføre endring som kan gå ut på overføring av andeler eller aksjer eller deling av virksomheten. 

Det bør være en selvfølge for advokater som arbeider med selskapsrett at de også har god forståelse av regnskap og regnskapsregler.