bygg bakgrunn

referanser

Gade Advokatfirma

Ledig stilling advokat

Gade Advokatfirma

Gade advokatfirma er en videreføring av advokat Fred Gades advokatpraksis. Fred Gade har drevet egen advokatvirksomhet fra 1987. Fra 2001 til 2018 har hans advokatvirksomhet vært som partner i Arntzen de Besche. 

Gade viderefører nå sitt arbeid i Gade advokatfirma i første omgang uten fast ansatte advokatmedarbeidere. Fra oppstarten viderefører Gade pågående saker med medarbeidere fra Arntzen de Besche (i samme bygg) på timebasis. For nye oppdrag som krever flere medarbeidere har Gade advokatfirma samarbeidsavtaler med Arntzen de Besche og forøvrig andre meget kompetente advokatmiljøer. Gade har dermed ressurser til å fortsette og påta seg store oppdrag.

fred

Fred Gade

Advokat med møterett for Høyesterett

Kontakt:

Firmainfo:

Telefon9829 4543

E-post: post@gadeadvokat.no

Besøksadresse: Bygdøy Alle 2 (Hydrobygget)

Postadresse: Postboks 573 Sentrum, 0105 Oslo

Gade Advokatfirma AS

Org nr: 921 405 413